Specifični poremećaj učenja s oštećenjem čitanja - disleksija

Odnosi se na netočno ili usporeno čitanje riječi s naporom. Takvo je čitanje ono u kojem dijete oklijeva, nagađa ili često zamjenjuje riječi prema sličnosti slova, i čita uz teškoće izgovora riječi.

OPŠIRNIJE

Vještina i strategija čitanja

U vještih je čitača prepoznavanje riječi ili dekodiranje brzo i precizno. Pogled na pisanu formu riječi često je sasvim dovoljan za automatsku ili neposrednu aktivaciju njenoga izgovora iz pamćenja.

OPŠIRNIJE

Specifične teškoće u učenju

Specifičnim teškoćama u učenju najčešće se smatraju disleksija, posebne jezične teškoće i diskalkulija.

OPŠIRNIJE

Naše usluge

Logopedski kabinet Logokor

Logopedija kao znanost i praksa temeljena na dokazima obvezuje me na bezrezervno zalaganje za jezičnu, govornu, spoznajnu i emocionalnu dobrobit svakog djeteta i odrasle osobe s kojom radim.

dr.sc. Ines Galić Jušić

Specifičnim teškoćama u učenju najčešće se smatraju disleksija, posebne jezične teškoće i diskalkulija.

U vještih je čitača prepoznavanje riječi ili dekodiranje brzo i precizno. Pogled na pisanu formu riječi često je sasvim dovoljan.

Jezični su poremećaji razvojni ili stečeni u ovisnosti o tome jesu li nastali u razdoblju usvajanja jezika (razvojni) ili …

Razvojno je mucanje govorno ponašanje koje karakterizira iznenadno i učestalo ponavljanje, prekidanje ili produljivanje.

O nama

S vama od 1994. g

Logopedski kabinet Logokor d.o.o. na adresi Medulićeva 14/3 osnovan je 1994. Tijekom dvadeset devet godina u Logokoru se bavimo procjenom i terapijom mucanja u djece i odraslih,procjenom i terapijom disleksije i diskalkulije, razvojnog jezičnog poremećaja te poremećaja izgovora glasova.

Voditeljica Logokora je dr. sc. Ines Galić-Jušić, prof. logoped

Od 1994. je voditeljica je logopedskog kabineta Logokor. Tijekom dvadeset devet godina u Logokoru se bavi dijagnostikom i terapijom disleksije, posebnih jezičnih teškoća i mucanja djece i odraslih. Od 1984. do 1994. u Poliklinici SUVAG obavljala je posao logopeda djece urednog sluha i slušno oštećene djece koja su imala jezično-govorne teškoće. 2021. objavljuje svoje životno djelo, opsežnu knjigu Mucanje – Etiologija, dijagnostika , intervencije u izdanju naklade Slap, za koju recenzent, prof. dr.sc. Goran Šimić navodi kako posjeduje izvornost, transdisciplinarnu sintezu metodologija i teorija mucanja promatranih iz perspektive iskusnog logopeda i psihoterapeuta.

Zadovoljnih
stranki
0 +

Zadnje s bloga

Logopedski kabinet Logokor

Vještina i strategija čitanja

Kako savladati zrcaljenje slova?

U čitanju sudjeluju dvije vidne putanje, ventralna kojom prepoznajemo identitet predmeta koji gledamo, njegov oblik i boju i drugi, dorzalni, kojim se osigurava percepcija

Opširnije »