Kako savladati zrcaljenje slova?

U čitanju sudjeluju dvije vidne putanje, ventralna kojom prepoznajemo identitet predmeta koji gledamo, njegov oblik i boju i drugi, dorzalni, kojim se osigurava percepcija položaja, udaljenosti i smjera u kojemu je predmet. Oba vidna puta sudjeluju u prepoznavanju slova i riječi. Smatra se da je upravo ventralni vidni put u čitanju taj koji na početku […]