Način rada

Cjenik logopedskih usluga

Terapijski sat od 60 min 37 eura

Terapijski sat od 45 minuta 35 eura

Terapijski sat od 30 min 32 eura

Logopedska procjena s nalazom u trajanju od 120 minuta 133 eura

Logopedska procjena s nalazom u trajanju od 90 minuta 107 eura

Savjetovanje roditelja u trajanju od 60 minuta 37 eura

Logopedske procjene i terapije koje se odvijaju putem Zoom aplikacije iste su kao i cijene klasične logopedske procjene i terapije.

Porez na dodanu vrijednost na cijenu se ne obračunava temeljem članka 90. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.