Način rada

Cjenik logopedskih usluga

Terapijski sat 60 min 46 eura

Terapijski sat 45 minuta 42 eura

Terapijski sat 30 min 36 eura

Logopedska procjena s nalazom u trajanju od 120 minuta 150 eura

Logopedska procjena s nalazom u trajanju od 90 minuta 125 eura

Savjetovanje roditelja u trajanju od 60 minuta 50 eura

Naknadno pismeno izvješće – nalaz 40 eura

Logopedske procjene i terapije koje se odvijaju putem Zoom aplikacije iste su kao i cijene klasične logopedske procjene i terapije.

Porez na dodanu vrijednost na cijenu se ne obračunava temeljem članka 90. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.