O nama

Logopedski kabinet Logokor d.o.o. na adresi Medulićeva 14/3 osnovan je 1994. Tijekom dvadesetšest godina u Logokoru se bavimo procjenom i terapijom mucanja u djece i odraslih,procjenom i terapijom disleksije i diskalkulije, razvojnog jezičnog poremećaja te poremećaja izgovora glasova.

Voditeljica Logokora je
dr. sc. Ines Galić-Jušić, prof. logoped

Od 1994. je voditeljica je logopedskog kabineta Logokor. Tijekom dvadeset devet godina u Logokoru se bavi dijagnostikom i terapijom disleksije, posebnih jezičnih teškoća i mucanja djece i odraslih. Od 1984. do 1994. u Poliklinici SUVAG obavljala je posao logopeda djece urednog sluha i slušno oštećene djece koja su imala jezično-govorne teškoće. 2021. objavljuje svoje životno djelo, opsežnu knjigu Mucanje – Etiologija, dijagnostika , intervencije  u izdanju naklade Slap, za koju  recenzent, prof. dr.sc. Goran Šimić navodi  kako  posjeduje izvornost, transdisciplinarnu sintezu metodologija i teorija mucanja promatranih iz perspektive iskusnog logopeda i psihoterapeuta, kao i dubinu uvida u načine na koje bi se  poznavanje najnovijih spoznaja i rezultata istraživanja i drugih paradigmi proizišlih iz suvremenih, napose neuroznanstvenih spoznaja mogle iskoristiti za poboljšanje dijagnostike, liječenja i predviđanja putanje mucanja.

U svom svakodnevnom terapijskom radu, provodi individualnu terapiju djece s disleksijom i posebnim jezičnim teškoćama i mucanjem. U svom radu, sa školskom djecom i adolescentima te odraslim osobama koje mucaju i imaju negativne emocionalne reakcije zbog teškoća u komunikaciji  koristi i psihoterapijske postupke. Vodi edukacije roditelja, odgojitelja i učitelja o usvajanju adekvatnih stavova, vjerovanja i vrijednosti tijekom pomoći i poučavanja vlastite djece u školovanju ili pomoći u provedbi ishoda terapije djece koja mucaju. S prof. logopedinjom, prof. Katicom Puškarić bila je sukreatorica radionica za razvoj predvještina čitanja djece predškolske i školske dobi.

Održala je niz javnih predavanja vezanih uz temu dijagnostike i terapije disleksije, povezanosti funkcija radnoga pamćenja i pažnje te jezičnoga razvoja s vještinama čitanja i pisanja u osnovnim i srednjim školama diljem Hrvatske (Zagreb, Koprivnica, Umag, Rovinj, Dubrovnik, Rijeka, Split, Šibenik, Gospić). Također, u školama Hrvatske održavala je predavanja o primjeni individualiziranog pristupa za djecu s disleksijom i posebnim jezičnim teškoćama te predavanja o povezanosti jezičnih procesa i mucanja kod djece. Održavala je i stručne edukacije nastavnicima i odgajateljima Mladinskoga doma Jarše iz Ljubljane, ustanove za odgoj i obrazovanje djece i mladih koji su žrtve nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. U sklopu kolegija Dijagnostika u logopediji, održala je seminare iz dijagnostike mucanja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Bila je gost predavač i na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirala je 2016. s temom povezanosti jezične obrade i tečnosti govora u djece koja mucaju i djece koja ne mucaju na primjeru EXPLAN teorije mucanja.

2007. upisuje doktorski studij Jezik i kognitivna neuroznanost na Sveučilištu u Zagrebu. Glavni joj je interes tijekom studija vezan uz jezičnu obradu djece s disleksijom i mucanjem

Poslijediplomsku edukaciju od 1994. do 2001. posvetila je psihoterapijskim edukacijama: Od 1994. do 2000. transakcijska analiza. Od 1998. do 2001. procesna psihoterapija i edukacija iz neurolingvističkog programiranja. Ciljevi u edukacijama bili su vezani uz ovladavanje teorijskim postavkama psihoterapijskih pravaca i praktičnim terapijskim postupcima kao nadopunama logopedske terapije djece i odraslih koji mucaju.

Diplomirala je na Fakultetu za defektologiju-smjer logopedija 1983. godine, a od 1981. do 1984. studirala je paralelno i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, odsjek Komparativne književnosti i Fonetike.

Rođena je u Šibeniku gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju šibenskih heroja.

Zadovoljnih
stranki
0 +
Popis objavljenih radova i knjiga: 
  • Galić-Jušić, I. (2001). Što učiniti s mucanjem? Cjelovit pristup govoru i psihi. Ostvarenje, Zagreb. 
  • Davis, R. (2001). Dar disleksije). U: I. Galić-Jušić (Ur.) Riječi okidači dezorijentacije u hrvatskom (str. 207-213). Alinea, Zagreb.
  • Galić-Jušić, I. (2004) Djeca s teškoćama u učenju, Ostvarenje, Zagreb.
  • Galić-Jušić, I., Palmović, M. (2010). Anticipirajući pokreti oka i posebne jezične teškoće, Suvremena lingvistika, Vol. 36 NO. 70. 
  • Palmović, M., Galić-Jušić, I. (2011). Anticipatory gaze and argument structure building in children with Specific Language Impairment, Acta Linguistica Hungarica (1216-8076) 58, 1-2; 108-1192010. 
  • Bjelica, J., Galić-Jušić, I., Cottiero-Pavlić, A., Posohkova, I., Prvičić I., Rister, M. (2009)Disleksija. U: Ines Galić-Jušić (Ur.)Što je disleksija?(str.13-56) Hrvatska udruga za disleksiju, Zagreb. 
  • Galić-Jušić, I. (2016). Lexical priming in children who stutter and children who do not stutter in the example of EXPLAN development model of stuttering.
  • Galić-Jušić, I. (2021). Mucanje. Naklada Slap, Jastrebarsko.