Poremećaj fluentnosti govora s početkom u djetinjstvu (mucanje)

Mucanje u adolescentnoj i odrasloj dobi

U Logokoru je terapija s adolescentima i odraslima uvijek individualna  jer se takav tip terapije pokazao kao optimalan način sažimanja terapijskih metoda i ishoda prijašnjih terapija.  

Terapijski su ciljevi oblikovani kao potvrda i nastavak ciljane tečnosti kroz faze modeliranja tempa govorenja do stadija postizanja veće spontanosti u komunikaciji.

U Logokoru se u terapiji mucanja adolescenata i odraslih, uz terapije za postizanje tečnosti i modifikacije mucanja temeljene na dokazima, primjenjuju i psihoterapijske metode za umanjivanje govorničke anksioznosti i promjene vjerovanja o komunikaciji kao, potencijalno, opasnom dijelu svakodnevice koji uglavnom vodi neuspjehu.

U Logokoru se terapijom mucanja djece i odraslih bavi iskusna logopedinja i psihoterapeut, dr.sc. Ines Galić- Jušić, autorica knjiga Što učiniti s mucanjem (Ostvarenje, 2001) i Mucanje (Naklada Slap, 2021).