Poremećaj govornih glasova

Roditelji predškolske djece logopedima se često obraćaju zbog teškoće s izvedbom govornih glasova  koja ometa razumljivost govora i učinkovitu komunikaciju njihovog djeteta.

Učenje jasne i točne izvedbe govornih glasova kao i učenje fluentne izvedbe povezanog govora, razvojne su vještine. Djeca dok uče govoriti često se služe razvojnim procesima za skraćivanje riječi i slogova, ali njihov napredak u ovladavanju govornom izvedbom trebao bi dovesti do razumljivog govora do dobi do 3 godine.

U dobi od 2 godine kod djece koja se tipično razvijaju samo 50% govora može biti razumljivo. Kod djece koja se tipično razvijaju u dobi od 4 godine ukupni bi govor trebao biti razumljiv (DSM-5, Naklada Slap, 2014).

Logopedska se terapija provodi kada djeca nastavljaju koristiti nezrele procese fonološkog pojednostavljivanja (nejasne i netočne predodžbe i izvedbe govornih glasova) nakon dobi kada većina djece može s jasnoćom izogovarati riječi. Prema dobnim normama do dobi od 7 godina, većina bi glasova trebala biti proizvedena jasno i većina bi riječi trebala biti izgovorena točno.

Učinkovitost terapije: U Logokoru iskusna logopedinja, dr.sc. Ines Galić- Jušić kod poremećaja govornih glasova provodi terapiju na koju većina djece dobro odgovara. Uvijek je usklađuje s kronološkom dobi, podešavajući omjer tehnika izazivanja i utvrđivanja glasova provođenih metodom drila ili tehnike „ponovi za mnom“ i jezičnih vježbi uz učenje proizvodnje i prepoznavanja rima iz djela hrvatskih autora dječje poezije, te uz korištenje mnoštva igara glasovima, kao temelja predvještina čitanja i pisanja.