Logokor usluge

Logopedija kao znanost i praksa temeljena na dokazima obvezuje me na bezrezervno zalaganje za jezičnu, govornu, spoznajnu i emocionalnu dobrobit svakog djeteta i odrasle osobe s kojom radim.

dr.sc. Ines Galić Jušić

Jezični su poremećaji razvojni ili stečeni u ovisnosti o tome jesu li nastali u razdoblju usvajanja jezika (razvojni) ili …